שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
עובד סוציאלי משפחה( רכזת עוצמה ) דרושים 26/10/2022 10/11/2022
מנהל/ת תחום/מרכז גיל רך דרושים 06/09/2022 21/09/2022
05/22 לתפקיד מנהל/ת חינוך לילדים ונוער בסיכון - מ.מ. סאג'ור דרושים 22/08/2022 10/09/2022
06/22 רכז רווחה חינוכית דרושים 22/08/2022 10/09/2022
מכרז פומבי מספר 5/2021 לעריכת ביטוחי המועצה כללי 07/03/2021 21/03/2021
גזבר דרושים 09/09/2020 23/09/2020

חזור למכרזים פעילים