בהמשך לערעור שהגשנו בנושא תת"ל 49 בשם תושבי הכפר שנפגעו מהתכנון הזה (الحريق) תתקיים ישיבה היום עם צוות המקצועי של נתיבי ישראל ובהשתתפות מתכננים ועורכי דין מטעם המועצה בשעה 17:00.
בישיבה נדרוש לתקן ולהרחיק את ההרחבה משטח סאג'ור.
נעדכן בהתאם